Phân Ưu – Thầy Cao Hữu Điền

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin cựu giáo sư Pháp văn Trung học Kiểu Mẫu Huế là Thầy
CAO HỮU ĐIỀN
vừa mãn phần ngày 18 tháng 2 năm 2024
nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn
tại tư gia, thành phố Huế, Việt nam.
Hưởng thọ 78 tuổi .
Chúng tôi Ban liên lạc Kiểu Mẫu Huế/Hải Ngoại
Xin chân thànhchia buồn cùng quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn cựu giáo sư Pháp văn Trung học Kiểu Mẫu Huế là Thầy
CAO HỮU ĐIỀN
vừa mãn phần ngày 18 tháng 2 năm 2024
nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn
tại tư gia, thành phố Huế
Hưởng thọ 78 tuổi .
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến cô Ái Anh và quý tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn cựu giáo sư Pháp văn Trung học Kiểu Mẫu Huế là Thầy
CAO HỮU ĐIỀN
vừa mãn phần ngày 18 tháng 2 năm 2024
nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn
tại tư gia, thành phố Huế
Hưởng thọ 78 tuổi .
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh Thầy sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.