Phân Ưu – K6 Nguyễn Văn Phước

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K6 NGUYỄN VĂN PHƯỚC
vừa qua đời ngày 02 tháng 02 năm 2024
tại Huế
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

BLL KMH/Hải Ngoại
_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K6 NGUYỄN VĂN PHƯỚC
vừa qua đời ngày 02 tháng 02 năm 2024
tại Huế
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn đồng môn K6 NGUYỄN VĂN PHƯỚC
( em ruột anh Thảo K1A,BLLKMH/HN)
vừa giã từ cõi tạm ngày 02 tháng 02 năm 2024
tại Huế .
chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và các cháu và gia đình anh Nguyễn Văn Thảo K1A.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM. BLL KMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.