Tà Đạo

TÀ ĐẠO Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Hoan hô “đức độ” mấy thằng say.Có chi noái đó, thẳng như Tây.Còn hơn mấy “trự” kiêng, không uống.Rim rím hại người, chết không hay. Hoan hô sòng phẳng mấy thằng bài.Nện … Continue reading

Tắm Thị Mầu

TẮM THỊ MẦU Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Ước chi tôi có Thị Mầu. Cõng em mỗi bữa ra cầu rửa chân. Rửa  “chưn” rồi lại kỳ lưng. Da em trắng quá, anh nưng bằng mồm! Ngồi sau cứ … Continue reading