Mắt Đêm

MẮT ĐÊM Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Photo: K7 Đặng Hữu Hùng Người ta đi xe hơi. Bao nhiêu năm lâu rồi. Nghe đâu quê đổi mới.! Răng lại ry Huế ơi. Ôn còn nghèo đạp xe. Mệ còn … Continue reading

Huế Buồn

HUẾ BUỒN Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Có lúc tôi về Huế muộn màng. Lặng nhìn sông vắng, nước Hương Giang. Trường Tiền đổi áo lòng thương nhớ. Kiểu Mẫu thay tên dạ héo hon. Đập Đá đất bồi … Continue reading