Mắt Đêm

MẮT ĐÊM
Tác giả: K3 Tôn Thất Bính

CuocXeDem-Hue-K7DangHuuHung12-2015
Photo: K7 Đặng Hữu Hùng

Người ta đi xe hơi.
Bao nhiêu năm lâu rồi.
Nghe đâu quê đổi mới.!
Răng lại ry Huế ơi.

Ôn còn nghèo đạp xe.
Mệ còn gánh… cháo chè?
Ngọn đèn vàng hiu hắt.
Đẹp gì trời…lê thê.!

Phố đêm lạnh mưa phùn.
Kẻ ngồi nhà khói” hun”.
Một mảnh đời cơ cực.
Dòm hình chợt phát run!

Comments are closed.