Huế Buồn

HUẾ BUỒN
Tác giả: K3 Tôn Thất Bính

Có lúc tôi về Huế muộn màng.
Lặng nhìn sông vắng, nước Hương Giang.
Trường Tiền đổi áo lòng thương nhớ.
Kiểu Mẫu thay tên dạ héo hon.
Đập Đá đất bồi tê nước lụt.
Thuận An biển lở nọ dòng loang.
Cô đơn tôi ngóng người quen lạ.
Vườn cũ nhà xưa lá úa vàng.

Comments are closed.