Gió Huế

Gió vẽ ra khúc cong, tình vô hậu  Gió màu đà vì chộ mắt em nâu  Gió da trời em tan trường Kiểu MẫuGió trắng ngần em Đồng Khánh cửa hông Gió Vĩ Cầm, rắt âm dây dưa mãi  Tìm … Continue reading