Phân Ưu – Thầy Trần Văn Thuấn

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC -THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thầy TRẦN VĂN THUẤN cựu Giáo Sư Pháp Văn Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế
vừa mới quá vãng ngày 13-11-2023 tại Sài Gòn.
Hưởng thượng thọ 86 tuổi.
Ban Liên Lạc KMH-HN vô cùng thương tiếc thành kính phân ưu cùng Cô, quý anh chị, và tang quyến.
Thành Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Thầy sớm về Cõi Thiên Đường.

TM. Ban LLKMH-HN.
Nguyễn Văn Thảo.

___________________________________

TIN BUỒN

Ban liên lạc KMH/SG trân trọng báo tin Thầy TRẦN VĂN THUẤN
cựu Giáo Sư Pháp Văn Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế
đã được Chúa gọi về vào lúc 20g10′ ngày 13/11/2023
Thay mặt Ban liên lac KMH/SG chân thành chia buồn đến Cô và quý tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn ALEXIS sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

___________________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Chúng con VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC được tin Thầy TRẦN VĂN THUẤN
cựu Giáo Sư Pháp Văn Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế
đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ ngày 13.11.2023 tại tư gia Sài gòn ở tuổi Thượng thọ 86.
Chúng con xin chia buồn cùng Cô và các anh chị..
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến và kính cầu nguyện cho Hương hồn Thầy sớm về cõi vĩnh hằng .

TM.BLLKMH/H
Lê Phước

___________________________________

Comments are closed.