Phân Ưu – K3 Nguyễn Văn Đoàn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K3 NGUYỄN VĂN ĐOÀN
vừa qua đời ngày 18 tháng 11 năm2023 tại Đà Nẵng
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K3 NGUYỄN VĂN ĐOÀN
vừa qua đời ngày18 tháng11 năm2023 tại Đà Nẵng .
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K3 NGUYỄN VĂN ĐOÀN
vừa ra đị tại tư gia đường Nguyễn Chí Thanh, Đà nẵng ở tuổi 69
chúng tôi xin chia buồn với chị và hai cháu.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho Hương linh Cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Weaver II Options For This Post

Comments are closed.