Gió Huế

Gió vẽ ra khúc cong, tình vô hậu  
Gió màu đà vì chộ mắt em nâu  
Gió da trời em tan trường Kiểu Mẫu
Gió trắng ngần em Đồng Khánh cửa hông

Gió Vĩ Cầm, rắt âm dây dưa mãi  
Tìm ngũ cung gió Cò Nhị chầu văn
Gió Đờn Bầu, Hòn Chén đỉnh Hương Giang
Đêm quế phách gió Nguyệt Cầm vào nội  

Gió Sáo trúc, ngũ âm, hồn nhã nhạc
Đêm từ tâm gió Thập Lục Huyền Cầm  
Gió Tỳ Bà khép nép gỗ ngô đồng
Tóc buông xõa che đường bay cánh vạc

Phát Trần K3 KMH

Comments are closed.