Nhớ Thu Lục Bát

Khép hai tà nguyệt chườm thuNghe hương cổ độ thơm vừa nhánh sôngNhớ xưa tập ép vào lòngThơm vôi tường cũ chợt hồng má aiTóc thu buồn ngủ thon vaiChân thu nõn nhón nhớ bài tangoTay thu vàng lá bất … Continue reading

Thu Colorado

Thu Colorado Tác giả: K3 Phát Trần Đá đổ mồ hôi huống chi cây trái Huống chi tôi em, tóc rụng thay nhau Sợi hoang mang mỗi ngày trên gối cũ Lang thang góc nhà từng cọng trắng phau   … Continue reading

Ngày cắt rốn

Ngày cắt rốn Ngày cắt rốn, mà gọi thầm sinh nhật Ngay phút đầu đã có niệm chia lìa Mỗi bước đi khôn, mỗi lần thương tật Ngày cắt rốn, là ngày mất liên lạc Bước chênh ra thế giới … Continue reading