Tin Buồn – Thầy Lê Bá Quân

BÁO TIN BUỒN

Chúng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC  báo tin cùng Gia đình Kiểu Mẫu Huế:
Cựu giáo sư ,cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Kiểu Mẫu -Huế Lê Bá Quân đã từ trần vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 18.6.2013( nhằm ngày11 tháng 5 năm Quí Tỵ) .
Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ 00 ngày 19.6.2013 (nhằm ngày 12 tháng 5 năm Quí Tỵ).
Lễ Di quan vào lúc 05 giờ 00 sáng ngày 24.6.2013 ( nhằm ngày 17 tháng 5 năm Quí Tỵ).
Vậy,chúng tôi kính xin thông báo để Quí Thầy,Cô,nhân viên và anh chị em cựu học sinh Kiểu Mẫu Huế được rõ.
Trân trọng kính báo,
TM.BLL cựu học sinh KMH.Lê Phước.

Comments are closed.