Phân Ưu – Nguyễn Duy Hiệp K4

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn Nguyễn Duy Hiệp K4
đã đột ngột từ trần ngày 07/02/2016 tại Sài Gòn.
Ban Liên Lạc KMH/HN thành thật chia buồn đến gia đình và Tang quyến.
Kính nguyện cầu hương linh Đồng môn Nguyễn duy Hiệp sớm về Coĩ Vĩnh Hằng.
Thay mặt Ban LLKMH/HN
Nguyễn Văn Thảo K1A

CHIA BUỒN

Vừa nhận được tin đồng môn Nguyễn Duy Hiệp K4
đã từ trần ngày 07/02/2016 tại Sài Gòn.
Chúng tôi chân thành chia buồn đến bà quả phụ Nguyễn Duy Hiệp và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Nhàn Du Tiên Cảnh.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Được tin đồng môn K4 Nguyễn Duy Hiệp
vừa mất ngày 07/02/2016 tại Saigon, hưởng thọ 60 tuổi.
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn Nguyễn Ninh Phước sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.