Phân Ưu – K2 Nguyễn Văn Dũng


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn K2 Nguyễn Văn Dũng vừa qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG chúng tôi chân thành Phân Ưu đến quý tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh anh được Siêu thoát về miền Cực lạc.

Thay mặt BLLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

__________________


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BLLKMH/H được tin đồng môn K2 Nguyễn Văn Dũng đã qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh ,chúng tôi vô cùng thương tiếc xin chia buồn với gia đình.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh đồng môn K2 Nguyễn Văn Dũng sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.