Thu Colorado

Thu Colorado Tác giả: K3 Phát Trần Đá đổ mồ hôi huống chi cây trái Huống chi tôi em, tóc rụng thay nhau Sợi hoang mang mỗi ngày trên gối cũ Lang thang góc nhà từng cọng trắng phau   … Continue reading