Phân Ưu – K7 Nguyễn Viết Tiến

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn NGUYỄN VIẾT TIẾN K7 Pháp Danh QUẢNG THANH
vừa tạ thế ngày 10-12-2019  tại Huế.
Chúng tôi chân thành phân ưu đến cùng quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Vãng sanh Cực lạc.
TM. Ban liên lạc KMH/HN
Nguyễn Văn Thảo K1A

_________________________

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn NGUYỄN VIẾT TIẾN K7 Pháp Danh QUẢNG THANH
vừa tạ thế ngày 10-12-2019  tại Huế.
Chúng tôi chân thành phân ưu đến cùng quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Vãng sanh Cực lạc.
TM. Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quang Kim Định K1A

_________________________

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn NGUYỄN VIẾT TIẾN K7 
vừa qua đời ngày 10-12-2019  tại Huế .
nhằm ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Hợi .
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu .
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Lạc quốc .
TM. Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.