Phân Ưu – K4 Trần Văn Trâm

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K4 TRẦN VĂN TRÂM 
đã qua đời 28 tháng 12 năm 2019 tại Huế .
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu .
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn K4 TRẦN VĂN TRÂM
sớm Vãng sanh Lạc quốc .
TM. Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.