Chấm Hỏi

CHẤM HỎI Có một thằng ngu ngơ Kéo thêm đứa khù khờ Vun đắp cùng ước mơ Hai cô vẫn hững hờ Năm năm Mười năm Hai mươi năm Rồi ba mươi năm Tóc đốm bạc nhưng tình không bạc … Continue reading