Ngọc Lan

Ngọc Lan

Long lanh mắt biếc sao trời
Dáng hoa yểu điệu rạng ngời thanh tân
Em vui trong sớm mưa xuân
Tôi về gửi lại tình trong gió chiều

Văn Châu K6

Comments are closed.