Khúc Giao Mùa

Khúc Giao Mùa

Xa em phượng đã rơi nhiều
Heo may nhuộm tím những chiều nhớ nhung
Mệt nhoài tình ngũ mùa đông
Mà mơ một thoáng bóng hồng xuân sang

Văn Châu K6

Comments are closed.