Nhớ Huế

N H Ớ  H U Ế

Em còn một chút mưa ư ?!

Tôi thăm thẳm Huế ướt từ ngày xưa
Cái thời như đã như chưa
Chân sè sẹ gió, mắt vừa ban mai
 
Đón đưa xanh mộng áo dài
Mới chiều Đập Đá đã mai Trường tiền
Tình hờn trong vở không yên
Đêm cà phê ngấm giọt riêng thở dài
 
Gió sông Hương rát lòng trai
Tôi đi hút bóng tàn phai qua đèo
Hoàng thành ở lại chiều rêu
Câu thơ thôi cứ gởi theo mây trời .
               Phạm Đình Chương
                       K2 KMH

Comments are closed.