Ngây Dại

Ngây Dại Hè sang mấy độ xuân tàn Hong lên nổi nhớ, thênh thang nổi buồn Nổi sầu dĩ vãng trào tuôn Khép lòng bến Ngự bên nguồn suối mơ Gió mây trăng nước hững hờ Đường trần mấy nẻo … Continue reading