Chấm Hỏi

CHẤM HỎI Có một thằng ngu ngơ Kéo thêm đứa khù khờ Vun đắp cùng ước mơ Hai cô vẫn hững hờ Năm năm Mười năm Hai mươi năm Rồi ba mươi năm Tóc đốm bạc nhưng tình không bạc … Continue reading

Bổng Dưng

BỖNG DƯNG!!! Bỗng dưng …Đời cướp đi mãnh đất Nơi ta chôn xác chết người tình! Để cho ta thành người què quặt Nuốt thời gian trong nổi buồn tênh Bỗng dưng …Cây viết này hết mực Khi ta đang … Continue reading

Biển Chiều

Biển chiều Chiều một mình … Ra trước biển Lặng yên … …nhìn biển động ồn ào Sóng xô bơ` … Nổi nhớ trào dâng Ngày mai Biển sẽ lặng … Sóng sẽ yên … Anh sẽ nói với biển … Continue reading