Nhạc: Màu Lá Thu Phai

Màu lá Thu phai

Bây giờ anh ở đâu
Quê hương hay đất lạ
Thu từng Thu phai úa
Lòng em thêm dại khờ
Xa nhau lâu lắm rồi !
Anh còn nhớ em không
Hoa Pensée chớm nở
Tình em vẩn bơ vơ
Bao giờ anh mới hay !?
Trời đất vẫn quay cuồng
Riêng mình em lẻ bóng
Lặng lẽ đếm tháng ngày
Lối đi phủ lá vàng
Màu tóc em điểm sương
Tìm anh đâu vạn ngã
Lòng em vẫn như xưa
Nhớ anh ngàn nhung nhớ
Ðôi mắt anh hiền hòa
Kiểu Mẩu ngày xưa ấy
Tan trường em ngẩn ngơ
Ngoài kia nước vẫn rơi
Nghe mưa gió bồi hồi
Vọng về dòng Hương cũ
Bây giờ anh ở đâu ?!!..

Thơ: Vân Ty
Phổ Nhạc: Nguyễn hữu Thuần
Trình bày: Kiều Lê

Comments are closed.