Chấm Hỏi

CHẤM HỎI

Có một thằng ngu ngơ
Kéo thêm đứa khù khờ
Vun đắp cùng ước mơ
Hai cô vẫn hững hờ

Năm năm
Mười năm
Hai mươi năm
Rồi ba mươi năm

Tóc đốm bạc nhưng tình không bạc
Anh trở về bên ngỏ nhỏ ngày xưa
Em bây giờ mới rõ hết tình khờ
Của một thời áo xanh thơ dại

Kỹ niệm trổi về trong khắc khoải
Yên ắng rơi từng mãnh đời riêng
Mừng cho anh, cũng mừng cho em
Sống vì mọi người là tất cã

PHẢI KHÔNG EM ?

Xuan thanh Huyen
Khoa 2 KMH

Comments are closed.