Biển Chiều

Biển chiều

Chiều một mình …
Ra trước biển
Lặng yên …
…nhìn biển động ồn ào
Sóng xô bơ` …
Nổi nhớ trào dâng
Ngày mai
Biển sẽ lặng …
Sóng sẽ yên …
Anh sẽ nói với biển rằng:
Sẽ quên

Không còn
Yêu em nữa ?!

Văn Châu K6

Comments are closed.