Phân Ưu – Bửu Tân K1B

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn Bửu Tân K1B vừa qua đời ngày 26-4-2013 tại tư gia đường Lê Thánh Tôn,thành phố Huế.
Thay mặt gia đình KMH,chúng tôi xin chia buồn với chị cùng các cháu. Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU đến tang quyến và nguyện cầu hương linh anh Bửu Tân  sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

CHIA  BUỒN

Được tin anh Bửu Tân K1B vừa qua đời tại Huế. Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG xin chân  thành chia buồn đến tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

DiAnhBuuTanK1B

Comments are closed.