Hướng dẫn gia nhập nhóm email KMH

Các thành viên cựu giáo sư, cựu nhân viên, và cựu học sinh trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế đã dùng nhóm email thuộc Google! Groups để thông tin liên lạc trao đổi email với nhau .Nhóm có tên là kieumauhue group có địa chỉ là truongkieumauhue@googlegroups.com

Sau khi các bạn email trực tiếp hoặc được thành viên giới thiệu xin gia nhập . Admin của nhóm email sẽ gửi đến địa chỉ email của bạn một email chào mừng thành viên mới gia nhập .

Comments are closed.