Hướng dẫn gia nhập nhóm email KMH

Các thành viên cựu giáo sư, cựu nhân viên, và cựu học sinh trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế đã dùng nhóm email thuộc Yahoo! Groups để thông tin liên lạc trao đổi email với nhau .Nhóm có tên là kieumauhue group có địa chỉ là kieumauhue@yahoogroups.com

Sau khi các bạn email trực tiếp hoặc được thành viên giới thiệu xin gia nhập . Admin của nhóm email sẽ gửi đến địa chỉ email của bạn một email mời gia nhập và bạn phải click vào nút như mũi tên chỉ dẫn, như vậy bạn mới theo bước kế tiếp để gia nhập group (để nhận và gửi thư ra vào group):
JoinGroup21
JoinGroup22Sau khi  ghi danh thành công thì nhóm sẽ gửi một email chào mừng thành viên mới gia nhập :
JoinGroup24

Comments are closed.