Phân Ưu – thầy Nguyễn Thúc Đệ ( Nhân viên VP )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thầy Nguyễn Thúc Đệ , cựu nhân viên gíáo vụ Trường
Trung Học Kiểu Mẫu Huế, vừa từ trần tại Huế ngày 11/9/2016.
Ban Liên Lạc KMH-HN Thành KÍnh Phân Ưu cùng Tang Quyến. Kính nguyện
cầu Hương Linh Thầy sớm được Vãng Sanh Cực Lạc.
TM. Ban LLKMH-HN. Nguyễn Văn Thảo.

______________________________________________

Được tin Thầy Nguyễn Thúc Đệ,
cựu nhân viên giáo vụ Trường Trung học Kiểu Mẫu Huế vừa từ trần đêm qua 11.9.2016 (nhằm ngày 11.8 năm Bính Thân) tại tư gia Xuân hòa, Hương long, thành phố Huế.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến và kính cầu nguyện Hương linh Thầy sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

______________________________________________

Được tin
Thầy Nguyễn Thúc Đệ
,cựu nhân viên giáo vụ Trường Trung học Kiểu Mẫu Huế vừa từ trần đêm qua 11.9.2016 (nhằm ngày 11.8 năm Bính Thân) tại tư gia Xuân hòa,Hương long,thành phố Huế.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến và kính cầu nguyện Hương linh Thầy sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.
Chúng tôi đang chờ BLL Cựu GS&NV sắp xếp thời gian phúng điếu rồi sẽ thông báo cụ thể sau.
Kính báo.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.