Phân Ưu – Lê Kim Văn K7Kmh

TIN BUỒN
Kmh7LeKimVanBLL K7 – KMH/H vừa nhận được tin :
Cựu học sinh K7 Kiểu Mẫu Huế LÊ KIM VĂN
Pháp danh NHUẬN HƯỚNG.
Sinh năm : Đinh Dậu (1957)
Sau một thời gian lâm bịnh nặng đã tạ thế vào lúc 20h45′ ngày 04-9-2016.
Lễ nhập quan đã diễn ra lúc 8h30′, ngày 05-9-2016.
Linh cữu quàn tại tư gia : Tổ 6, Khu vực 3, phường Hương Sơ, Thành phố Huế.
Lễ di quan lúc 5h00  ngày 11-9-2016.
An táng tại nghĩa trang Làng La Chữ, Xã Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, TT Huế.
BLL K7 – KMH/H kính báo.
TM. BLL CHS K7.
Lưu Nguyên Lộc
__________________________
T H À N H K Í N H P H Â N ƯU
Nhận tin buồn đồng môn K7 Lê Kim Văn sau một thời gian điều trị, do bạo bệnh vừa từ trần tại Huế.
Ban liên lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại chia buồn cùng gia đình ,
Thành kính phân ưu cùng Tang quyến.
Ban LLKMH-HN thành tâm cầu nguyện Hương Linh Lê KIm Văn sớm được Vãng Sanh Cực Lạc.
Và xin gởi Vòng Hoa Phân Ưu đến gia đình đồng môn Qúa cố. Kính nhờ BLLKMH-H chuyển giúp.

TM. Ban LLKMH-HN. Nguyễn Văn Thảo.

__________________________

CHIA BUỒN

Được tin đồng môn Lê Văn Kim K7 vừa từ trần tại Huế.
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến chị và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh Kim sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

__________________________
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Được tin đồng môn K7 Lê Kim Văn
sau một thời gian giải phẩu do bệnh ngặt nghèo đã qua đời đêm qua 4.9.2016 tại Huế
BLLKMH/H thành thật chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu đến tang quyến
và cầu nguyện cho Hương linh đồng môn K7 Lê Kim Văn sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước

 

Comments are closed.