Phân Ưu – K2 Võ Nguyên Trân

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Được biết tin muộn đồng môn K2 Võ Nguyên Trân đã qua đời và đã hoàn tất lễ tang,
chúng tôi xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và cầu nguyện hương linh bạn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

_______________________________________________

PHÂN ƯU

Được tin bạn Võ Nguyên Trân K2
vừa qua đời ngày 01 tháng 12 năm 2016 tại Huế .
Thành thật chia buồn cùng tang gia .
Nguyện cầu hương linh bạn Võ Nguyên Trân sớm vãng sanh cực lạc .

Tôn Thất Khôi K2

Comments are closed.