Thiệp Hồng – Con trai K1A Lê Văn Dũng

Nhận được tin vui Lễ Thành hôn của con trai anh K1A Lê Văn Dũng (quá vãng) và Bích Vân .
Ban Liên Lạc KMH/Hải Ngoại xin chúc mừng hai cháu được Trăm Năm Hạnh Phúc .
ThiepHong-ConTrai K1ALeVanDung

Comments are closed.