Phân Ưu – K2 Nguyễn Xuân Dân

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nhận tin buồn đồng môn K2 Nguyễn Xuân Dân đã từ trần hôm 20 tháng 7 năm 2017 tại Huế.
Ban LLKMH/HN thành thật phân ưu đến gia đình.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn sớm được siêu thoát.

TM.BLLKMH/HN.
Nguyễn Văn Thảo.

___________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K2 Nguyễn Xuân Dân vừa từ giã cỏi trần về nơi an lạc
ngày 20 tháng 7 năm 2017 tại Huế .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG chúng tôi chân thành Phân Ưu đến quý tang quyến .
Nguyện cầu hương linh K2 Nguyễn Xuân Dân VÃNG SANH CỰC LẠC.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

___________________________________________

PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K2 Nguyễn Xuân Dân vừa từ giã bạn bè ra đi
ngày 20 tháng 7 năm 2017 tại Huế .

Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến và xin cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K2 Nguyễn Xuân Dân sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.