Phân Ưu – K5 Đào Diệp

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhân được tin buồn Đồng môn Đào Diệp K5 vừa mới từ trần tại Huế.
Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại xin chia buồn chị và các cháu.
Nguyện cầu hương linh Cố đồng môn Đào Diệp sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

TB LLKMH-HN . Nguyễn Văn Thảo.

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K5 Đào Diệp
vừa từ trần tháng 8 năm 2017 tại Huế
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K5 Đào Diệp sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.