Dòng Kiểu Mẫu

Dòng Kiểu Mẫu

Kiểu Mẫu, hình bóng cũ vẫn lặng thinh
Thánh tích xanh, biết bao giờ trở lại
Lời thầy như kinh, lời trò như chim sẻ
Vẫn đâu đây văng vẳng hồi sinh!

Tu viện trắng! Ngày Thứ Hai làm lễ
Thầy giảng rao như phép lạ đầu tuần
Đồng phục trắng hồn mềm như tóc trẻ
Góc khuôn viên dáng mộng đợi ai thề

Dòng Kiểu Mẫu! Xanh trời, xanh tóc thơm
Ta ra đi mà nước mắt say tròng
Có phải vì em là bí tích
Để dấu chỉ này trong thâm tâm

Dòng Kiểu Mẫu! Hay chung cư bể dâu
Da trời xanh nên dễ ngã màu
Vẫn có ta bước đầu đời thánh thiện
Vẫn có ta trong câu chuyện tình sau

Kiểu Mẫu! Nàng ơi! Xanh lơ giăng tóc trời
Tà Nguyệt xanh nên Huế vội xanh theo
Cầu và sông còn neo hình giữ bóng
Bởi có em nên óng cả sáu vài

Kiểu Mẫu! Chàng ơi! Một thời Yamaha!
Xin một lần Em ngồi sau khép nguyệt
Kiểu Mẫu! Thầy ơi! Một thời Vespa
Lụt Đập Đá làm sao qua Vỹ Dạ

Tác giả: Trần Văn Phát K3

Comments are closed.