Phân Ưu – K5 Ngô Đức Châu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhân được tin buồn Đồng môn K5 NGÔ ĐỨC CHÂU
 vừa mới qua đời tháng 9 năm 2017 tại Huế.

Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố đồng môn Ngô Đức Châu sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

TB LLKMH-HN . Nguyễn Văn Thảo.

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K5 NGÔ ĐỨC CHÂU
vừa từ trần tháng 9 năm 2017 tại Huế
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Ngô Đức Châu sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.