Phân Ưu – K6 Bảo Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn Đồng môn K6 BẢO LIÊM
vừa mới qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại Saigon.
Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại thành thật phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố đồng môn K6 BẢO LIÊM sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

TM. Ban Liên Lạc KMH/Hải Ngoại
K1A Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________

PHÂN ƯU

Ban Liên lạc KMH/Saigon vô cùng thương tiếc báo tin
đồng môn K6 BẢO LIÊM
vừa từ trần ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại Saigon.
Chân thành chia buồn đến quý tang quyến,
Nguyện cầu hương linh em K6 BẢO LIÊM sớm vãng sanh cực lạc.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quanh Kim Định K1A

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin đồng môn  K6 BẢO LIÊM
vừa từ trần ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại Saigon.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và xin cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn  K6 BẢO LIÊM sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.