Phân Ưu – Thầy Bùi Thông Duệ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn, Thầy BÙI THÔNG DUỆ dạy Triết học vừa tạ thế tại Huế.
Ban Liên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Kính nguyện cầu Hương Linh THẦY sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban LLKMH-HN.
Nguyễn Văn Thảo.

__________________________________

ĐƯỢC TIN GIÁO SƯ TRIẾT HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC KIỂU MẪU HUẾ BÙI THÔNG DUỆ ĐÃ QUA ĐỜI,
CHÚNG CON /CHÚNG TÔI KÍNH XIN CHIA BUỒN CÙNG CÔ VÀ GIA ĐÌNH. 
CHÚNG TÔI /CHÚNG CON THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ KÍNH CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỐ GIÁO SƯ SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG.

TM.BLLKMH/H.
LÊ PHƯỚC

Comments are closed.