Mừng họp mặt 55 năm KMH

Thân chúc quý Giáo Sư và các em cựu Học Sinh Kiểu Mẩu Huế ngày họp mặt nhiều vui tươi trong tình thân thương của ngôi trường đã đưa các em vào đời với nhiều kiến thức thực dụng.
Nguyễn Văn Bằng

Comments are closed.