Phân Ưu – K5 Trần Ngọc Hiền

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
vừa mới qua đời vì bạo bệnh.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
 sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

Ban liên lạc KMH/SG vừa nhân được tin đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
đã qua đời 4 tháng 7 năm 2020 tại Saigon .
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
Vãng Sanh Cực Lạc .
TM. Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quang Kim Định K1A
_______________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
đã qua đời sau một thời gian chữa trị .
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi thành kính phân ưu đến tang quyến và
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .
TM. Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.