Phân Ưu – K1A Cao Thị Minh Tuệ

T H À N H K Í N H P H Â N ƯU

Nhận được tin buồn Đồng môn CAO THỊ MINH TUỆ K1A vừa mới từ trần tại HUẾ.
Ban Liên Lạc KMH-Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Đồng Môn Cao Thị Minh Tuệ sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban LLKMH/HN.
Nguyễn Văn Thảo.
_______________________________________________

TIN BUỒN

Nhận được tin đồng môn Cao Thị Minh Tuệ K1A vừa từ trần tại Huế vào trưa hôm qua.
Linh cửu được quàng tại nhà thờ họ tộc của gia đình. Đường Đào Duy Từ tp Huế.
Chúng tôi chân thành Chia buồn đến quý tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh chị sớm vào cõi Vĩnh Hằng.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

_______________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

ĐƯỢC TIN ĐỒNG MÔN K1A CAO THỊ MINH TUỆ VỪA QUA ĐỜI,
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ KÍNH NGUYỆN CẦU CHO HƯƠNG LINH CỐ ĐỒNG MÔN SỚM VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/H.
Lê Phước.

Comments are closed.