Phân Ưu – K5 Nuyễn Duy Quang

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K5 NGUYỄN DUY QUANG
đã mất ở Hoa Kỳ tháng 12 năm 2020 và đã hỏa táng,chờ làm thủ tục chuyển về Việt Nam,
chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến.
Thành kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban liên lạc KMH/Hue
Lê Phước
_______________________________________________

Comments are closed.