Phân Ưu – K7 Nguyễn Thị Bạch Nhạn

PHÂN ƯU

Ban LLKMH-HN Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh đồng môn K7 Nguyễn Thị Bạch Nhạn sớm được về Cõi Vĩnh Hằng.
Nguyên cầu phu quân của Bạch Nhạn sớm hồi phục.
TM Ban LLKMH-HN.
Nguyễn Văn Thảo.


TIN BUỒN

KMH/SG vừa nhận được tin đồng môn K7 Nguyễn Thị Bạch Nhạn vừa mất do nhiễm Covid 19.
Được đưa vô bệnh viện lúc 15h đến 17h30 thì mất cùng ngày 26/8/2021.
Người chồng cũng đang nằm thở oxy.
Nguyện cầu Hương linh em sớm Vãng Sanh Cực Lạc.
Trước diễn biến phức tạp và khủng khiếp của đại dịch Covid vũ hán,
đại gia đình KMH chúng ta hãy cố gắng bảo trọng và luôn tuân thủ 5K.

Thay mặt Ban liên lạc KMHSG
Bùi Quang Kim Định K1A


Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc đồng môn K7 Nguyễn Thị Bạch Nhạn
đã ra đi lúc 17h30 chiều 26.8.2021 tại Sài gòn vì dịch Covid.
Thành thật chia buồn cùng gia đình
và cầu nguyện hương linh cố đồng môn sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

TM.BLLKMH/H
.Lê Phước.

Comments are closed.