Tranh: Nguyễn Văn Thịnh K1B

Vài sáng tác của anh Nguyễn Văn Thịnh K1B có trong trang web cá nhân http://artnguyenthinh.com :

1. Hoa: HOA_01_49x50

2. Hoa:HOA_02_70x80

3. Ánh Trăng:NT_Anh_Trang_49x50

4. Chiều Vàng:NT_Chieu_vang_60x80

5. Chút Huế:NT_Chut_Hue_50x60

6. Còn Thương:NT_Con_thuong_60x80

7. Đợi Chờ:NT_Doi_cho_69x70

8. Quê Nhà: NT_Que_nha_70x80

9. Rừng Chiều: NT_Rung_chieu49x50

10. Xoay Vần :NT_Xoay_van60x70

11. Trăng Tự Đức   :Trang_TU_DUC_web80x90

12. Tĩnh vật Hoa    :TinhVatHoa-K1BNgThinh-s

Comments are closed.