Bài Thơ Cho Gái

Bài thơ cho Gái
Tác giả: Trần Văn Phát K3

Đêm vàng ròng Sài gòn viên ngọc vỡ
Có kẻ hoài nghi thất thiểu bồng bềnh
Ngỡ thanh xuân dỗ dành trên gối sách
Vỡ mộng đầu chưng hửng cả chênh vênh

Khai Trí nhà sách, Mai Hương kem góc phố
Gọi Đêm Màu Hồng cho đỡ nhớ Queen Bee
Ta mê giọng Jo Marcel, Lệ Thu, Sĩ Phú
Nhớ Khánh Hà, Anh Tú “Killing Me Softly”

Gái ơi! Nách chiếc rổ tuơ bán dạo củ khoai hà
Nhớ tới Huế là nhớ Trường Đồng Khánh
Nhắc Gia Long là nhớ lắmSài gòn
Khi chưa học sử ngỡ Gia Long là công chúa!
Gái ơi!Tâm hồn ta chưa úa một màu xanh

Thôi,
Nuốt một lời thề cho hồn về cõi vắng
Đốt một lời yêu tình cũ mới thiên thanh

Comments are closed.