Em biết yêu từ thưở chưa sinh

Em biết yêu từ thuở chưa sinh

Tác giả: Phát Trần K3

Em chào đời từ trước ngày sinh nhật
Nên biết yêu từ trước lúc chun ra
Ngày chuyển bụng mẹ cho em tin mật
Có một chàng trai cầm sẵn bó hoa

Em chào đời sau khi chào anh đến
Anh chào em khi rốn mẹ chưa lìa

Từ thuở nào chưa sinh mà đã nở?
Và em biết yêu trước thuở mẹ cha!
Bào thai tự bao giờ em còn nhớ?
Chờ luân hồi mang chủng tử bước ra!

Comments are closed.