Phân ưu – Đồng môn Hoàng Ngọc Thắng K7

PHÂN ƯU

Được tin đồng môn:
K7 Hoàng Ngọc Thắng
đã qua đời vào sáng hôm nay 15.1.2015 .
Thay mặt gia đình KMH ở Huế, chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh anh sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

TM.BLLKMH/Huế.
Lê Phước K3.

_______________________________________________________

 PHÂN  ƯU

Được tin đồng môn K7 Hoàng Ngọc Thắng đã qua đời tại Huế.
Thay mặt gia đình KMH ở Saigon, chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh anh sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

______________________________________________________

PHÂN ƯU

Được tin CHSKMH Hoàng Ngọc Thắng K7 đã lìa trần
BLLKMH/HN xin Thành Kính Phân Ưu đến Chị Thắng và các cháu cùng tang quyến.
Kính cầu nguyện cho Hương Linh của bạn Hoàng Ngọc Thắng sớm về Miền An Lạc

BLLKMH/Hải Ngoại
NGUYỄN VĂN THẢO K1A

Comments are closed.