Như Một Lời Chúc Tết

NHƯ MỘT LỜI CHÚC TẾT
Tác giả: AKA

Chăn nệm ấm ,
sao lòng nghe giá lạnh!
Tết đang về,
trên tờ lịch ngoài kia.
Cây vạn thọ trước nhà hoa đang nở
trắng tuyết về
chuông đánh thức giao thừa.
Tết gợi cho ta ,
thêm nhớ người và nhớ bạn.
ngậm nguì thương đứa mất kẻ không còn…
Nặng gánh tình, chĩu vai đời chưa trọn.
Xa xôi ơi!
Tết!
chờ nhau đã mỏi mòn!
Xin chấp tay,
chào vĩnh biệt kẻ khuất.
Rộng vòng tay ôm trọn kẻ đang còn
Tết,
dẫu tình người biến mất
Bạc mái đầu,
nguyện giữ tấm lòng son!

Tết Ất Mùi

Comments are closed.