Phân Ưu – Thầy Phan Văn Thọ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa được tin Thầy Phan Văn Thọ̣
cựu giáo sư bộ môn Âm nhạc trường TH Kiểu Mẫu Huế vừa từ trần
tại tư gia đường Tô HiếnThành,thành phố Huế.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh Cố giáo sư sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLL.CƯU.HS.KMH/H
Lê Phước.
————————————————–
PHÂN ƯU
Ban LLKMH/Hải Ngoại vừa được tin Thầy Phan Văn Thọ
cựu giáo sư môn Âm nhạc trường Trung học Kiểu Mẫu Huế
vừa từ trần tại tư gia đường Tô HiếnThành,thành phố Huế.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cố giáo sư sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/Hải Ngoại
K2 Tôn Thất Khôi
————————————————–
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa được tin Thầy Tôn Thất Thọ ,
cựu giáo sư bộ môn Âm nhạc trường TH Kiểu Mẫu Huế
vừa từ trần tại tư gia đường Tô HiếnThành,thành phố Huế.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh Cố giáo sư sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

Comments are closed.