Phân Ưu – Trương Công Dân K4

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin đồng môn K4 Trương Công Dân đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng,
chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho Hương linh Cố đồng môn K4 Trương Công Dân sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLL.CƯU.HS.KMH/Huế
Lê Phước.
————————————————-
PHÂN ƯU
Ban LLKMH/Hải Ngoại được tin Đồng môn K4 Trương Công Dân
vừa qua đời tại Huế ngày 14 tháng 10 năm 2015.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh Đồng môn K4 Trương Công Dân sớm Vãng Sanh Lạc Quốc
Thay mặt Ban LLKMH/Hải Ngoại
K2 Tôn Thất Khôi
—————————————————
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin đồng môn K4 Trương Công Dân đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng,
chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho Hương linh Cố đồng môn K4 Trương Công Dân sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

Comments are closed.